Jaarrekening

Heeft u, of hebben wij, uw administratie gereed, dan maken wij hier een jaarrekening van. Dankzij onze kennis op het gebied van verslaggeving, bent u er zeker van dat uw jaarrekening aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. Een jaarrekening is het document dat inzicht geeft in het resultaat van uw onderneming. Hiermee kunt u bijvoorbeeld naar banken en of andere investeerders. Ook een SBR kredietrapportage voor banken kunnen wij voor u opstellen.

Ingeval van een BV of en Coöperatie bent u wettelijk verplicht publicatiestukken in te dienen bij de Kamer van Koophandel. Ook deze rompslomp nemen wij u graag uit handen. Wij stellen deze publicatiestukken, na het gereed komen van uw jaarrekening, dan ook graag voor u op en ook het indienen zelf nemen wij u graag uit handen.

Image

Rapport feitelijke bevindingen

Bent u curator, bewindvoerder of mentor? Dan moet u voldoen aan de eisen van het accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM. Hiervoor dient u naast een jaarrekening een rapport van feitelijke bevindingen aan te leveren. Wij zitten in het klankbordgroep die dit accountantsprotocol mede vaststelt. Hierdoor zijn wij dus goed op de hoogte van de eisen. Wij stellen dan ook graag een dergelijk rapport voor u op.

Ook in andere gevallen kan u een rapport van feitelijke bevindingen nodig hebben. Uiteraard kunnen we ook in andere situaties een rapport feitelijke bevindingen die voldoet aan de wet- en regelgeving voor u opstellen.

Kwaliteit staat bij ons voorop. Zo staan wij als accountantskantoor onder toezicht van onze beroepsorganisatie de NBA, hetgeen mede onze goede kwalitatieve dienstverlening verzekerd.

Uw voordeel

Wist u dat u als starten voordeel kunt behalen door te kijken voor welke fiscale regelingen u in aanmerking komt?

En dat geldt natuurlijk niet alleen voor starters, ook als u al enige tijd ondernemer bent kunt u voordeel halen door de juiste fiscale regelingen toe te passen.

Maak nu een afspraak dan adviseren wij u hier graag over.

Afspraak

Zekerheid

Wij zijn aangesloten bij onze beroepsvereniging NBA:
zo bent u van goede kwalitatieve dienstverlening verzekerd!

Meer info

Onze app

Download nu onze app en blijf op de hoogte van onderwerpen op financieel gebied die voor u van belang zijn.

Meer info